miercuri, 9 aprilie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 5487 ha
Intravilan: 3193 ha
Extravilan: 2294 ha
Populatie: 22178
Gospodarii: 6908
Nr. locuinte: 6850
Nr. gradinite: 8
Nr. scoli: 4
Nr. licee: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Cartierele oraşului Buftea: Studio, Centru, Buciumeni, Flămânzeni, Atârnaţi, Săbăreni
Asezarea geografica:
Oraşul Buftea se află aşezat în regiunea de câmpie numită "Câmpie Română", în cunoscuta "Câmpie a Vlăsiei", pe lunca Râului Colentina, pe ambele părţi ale acestuia, în partea de nord-vest a judeţului Ilfov, la o depărtare de circa 20 km de Bucureşti şi aproximativ 40 km sud de Ploieşti.
Activitati specifice zonei:
Industrie alimentară, uşoară, cinematografică
Construcţii
Agricultură
Activitati economice principale:
Activităţile economice zonale se îndreaptă mai mult către:
Industria alimentară
Industria de mase plastice
Industria transporturilor
Industria lemnului
Prestări servicii
Comerţ
Industria uşoară
Industria cinematografică
Construcţii
Agricultură
Cultura plantelor
Avicultură
Activităţi recreative
Obiective turistice:
Parcul şi Palatul Ştirbey
Zona "Calul Bălan"
Grădini publice şi de agrement (parcuri)
Studiourile Media Pro
Evenimente locale:
Zilele oraşului Buftea
Ziua Recoltei - Târgul de Toamnă
Manifestări cultural-artistice organizate cu prilejul sărbătorilor naţionale şi religioase
Facilitati oferite investitorilor:
Forţă de muncă disponibilă
Potenţial ridicat de resurse umane (tineri cu studii medii şi superioare)
Posibilităţi de concesionare şi închiriere teren
Disponibilitatea autorităţilor publice locale de a încheia relaţii de parteneriat cu investitorii locali şi străini
Reţea de drumuri asfaltate
Situarea oraşului la 20 km de Bucureşti
Situarea pe ruta Bucureşti-Târgovişte cât şi pe ruta Bucureşti-Ploieşti, fiind de asemenea şi un nod de transport feroviar, oraşul Buftea putând pune la dispoziţia antreprenorilor locaţii care beneficiază de avantajele unei infrastructuri de transport relativ dezvoltate
Proiecte de investitii:
Reabilitare, consolidare şi extindere Liceul Dumitru Dumitrescu
Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public, cu reţea subterană, în oraşul Buftea
Crearea unei zone verzi de utilizarea publică pentru cartierul Flămânzeni, din oraşul Buftea
Crearea parcului Dintre Flori - amenajarea arhitecturală şi peisagistică a acestuia, oraşul Buftea
Moderrnizarea infrastructurii rutiere şi refacerea suprafeţei carosabile, în oraşul Buftea
Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi aferente aliniamentelor stradale din oraşul Buftea
Construire Piaţă Agroalimentară Centru, oraş Buftea
Centru social pentru tineri în oraşul Buftea, judeţul Ilfov